Liên Hệ

Gấu Trúc Đỏ
Tòa nhà Charmington La Pointe (Block C)
Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Điện thoại: 0928 76 55 86 hoặc (028) 3968 3680