Liên Hệ

Gấu Trúc Đỏ

Địa Chỉ: 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp HCM

Điện Thoại: 0928 76 55 86 hoặc (08) 3968 3680